EHBO Vereniging Renkum/Heelsum

Reanimatie en AED

Veel mensen overlijden als gevolg van een circulatiestilstand. De bloedtoevoer in het lichaam stopt, daarmee tevens de ademhaling. Dit zal na minuten tot gevolg hebben dat de hersenen onherstelbaar beschadigd raken. Wanneer iemand binnen de eerste minuten met reanimatie begint, kan dit worden voorkomen.
Wij verzorgen deze cursus volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad/Hartstichting.
Jaarlijks dient u hiervoor één herhalingsavond te volgen.

Tijdens de cursus worden de volgende zaken behandeld: Reanimatie bij kinderen, Reanimatie bij volwassene, Reanimatie bij baby’s en reanimatie met ondersteuning van een AED. Uiteraard is er tijdens de reanimatiecursus ruim de gelegenheid tot het stellen van vragen.
U leert onder andere:

• De situatie beoordelen bij een onwelwording
• Reanimeren
• Het aanbrengen en bedienen van de AED(Automatisch Externe Defibrillator)